WHOOP ASS WHOLESALE

1-800-432-HEAT(8451)

Stun Guns

Whoop Ass Stun Guns.

         
                          - Whoop Ass 250k volt.                        - Whoop Ass 500k volt.                           - Whoop Ass one million volt mini.
                          WA250                                                 WA500                                                    WA1MINI
       
                         - Whoop Ass 1.8 million volt.                   - Whoop Ass two million volt.                 - Whoop Ass 3.5 million volt.
                         WA1.8M                                                  WA2M                                                  WA3.5M

                           
                        - Whoop Ass 500k volt lipstick stun         - Whoop Ass 500k volt cell phone stun
                        gun.                                                          gun.

Web Hosting Companies